Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš - Praha 4

Naším cílem je řešení. Hájíme vás v těchto oblastech:


JUDr. Prokop Beneš

JUDr. Prokop Beneš

Motto: „Nejsme úřad, jsme služba. A rozhodně nejsme ti nejdůležitější“
„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností. Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Mohlo by vás zajímat

Informace pro klienty, které zákon označuje jako spotřebitele

Informace pro klienty, které zákon označuje jako spotřebitele

Počínaje dnem 01.03.2016 jsem s ohledem na zájmy stávajících klientů, vlastní vytíženost a povinnosti, které mi stanoví etický kodex České advokátní... pokračovat »


Subsidiarita trestní represe a zásada ultima ratio v novém trestním zákoně

Subsidiarita trestní represe a zásada ultima ratio v novém trestním zákoně

V novém trestním zákoně je nově výslovně upravena zásada subsidiarity trestní represe a na to navazující zásada ultima ratio, která byla dosud v praxi aplikována v důsledku nálezů Ústavního soudu. Rád bych upozornil na příspěvek prof. JUDr... pokračovat »


Postavení klienta v trestním řízení

Postavení klienta v trestním řízení

V rámci trestního řízení se klienti obrací na advokáta zpravidla v těchto situacích: 1) obdrželi výzvu policie k podání vysvětlení, 2) bylo jim sděleno obvinění pro konkrétní skutek, 3) mají obavy, že jsou pro určité jednání předmětem zájmu orgánů... pokračovat »


> zobrazit další články