Mgr. David Rác

Mgr. David Rác

Advokátní koncipient: Mgr. David Rác

Specializace: občanské právo, trestní právo

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jazyky: anglický

Již v průběhu studií na vysoké škole absolvoval právní praxi v justici, kde se zaměřoval na směnečné právo. Dále rovněž působil i v advokacii, a to především v oblasti práva soukromého. Od ukončení studií pracuje pod vedením JUDr. Prokopa Beneše. V současnosti vykonává generální praxi se zaměřením na právo občanské a trestní.