Mgr. Petr Lukáč

Mgr. Petr Lukáč

Advokát: Mgr. Petr Lukáč

Specializace: obhajoba v trestním řízení, řešení dopravních nehod, zastupování poškozených z dopravních nehod, obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, exekuční řízení.

Vzdělání: Studium na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, příprava na Státní rigorózní zkoušku.

Jazyk: anglický

Po ukončení vysoké školy v červenci 2009 jsem pracoval v pražské advokátní kanceláři jako advokátní koncipient u školitele JUDr. Pavla Nováka se sídlem Praha 4, Bohuslava Martinů 1051, kde mojí náplní práce bylo samostatné jednání s klienty od úvodní analýzy až do vyřešení případu včetně zastupování u soudu. Praxi jsem získal zejména v oblasti korporátního práva (změny ve s.r.o., rozdělení s.r.o. odštěpením se vznikem nové společnosti), ve vymáhání pohledávek za banky a pojišťovny (nalézací, vykonávací i insolvenční řízení), v poskytování právního poradenství (Legel Rescue Service). Během mého zaškolování jsem nabyl zkušenosti ze soukromého práva, a to především v oblasti nemovitostí, smluv o dílo, dědictví, rodinného práva (rozvodové řízení, vypořádání SJM, péče o nezletilé), směnečného práva a další.

V advokátní kanceláři JUDr. Prokopa Beneše od května 2011 jsem vykonával koncipientskou praxi ve všech oblastech práva se zaměřením na trestní právo a obhajobu klientů v trestním řízení.

Od února 2013 poskytuji právní služby jako samostatný advokát spolupracující s advokátem JUDr. Prokopem Benešem.