Nejsme úřad, jsme služba.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Kontakt

Jana Holická

Česká republika
Hlavní kancelář Praha
Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš
Antala Staška 38
140 00 Praha 4
mob.: +420 734 725 546
tel.: +420 222 517 065
fax: +420 222 519 026
e-mail: office@bcak.cz
www.bcak.cz

Česká republika
Pobočka Staňkov, okres Domažlice
Advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš
Americká 60
345 61 Staňkov
mob.: +420 731 149 889
e-mail: office@bcak.cz
www.bcak.cz

Formulář
Česká republika, Hlavní kancelář Praha
Pobočka Staňkov, okres Domažlice
Slovenská republika