Naše reference

Chápu, že vás zajímá, koho všeho a v čem jsme hájili nebo zastupovali. Chápu také to, že na trhu působí kanceláře, které tyto informace veřejnosti poskytují. Já ovšem před vyplněnou kolonkou ‘reference’ preferuji jednu z nejzákladnějších povinností advokáta: povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Zachovat mlčenlivost nepovažuji za naše privilegium – je to výsada našich klientů a my je o ni nechceme připravit.
JUDr. Prokop Beneš

Můžeme vám sdělit, že s našimi službami byli spokojeni:

 • sportovní kluby
 • profesionální sportovci
 • manageři velkých firem
 • stíhaní klienti
 • rozvádějící se manželé
 • příslušníci bezpečnostních sborů
 • důchodci
 • aktivisté
 • nadnárodní firmy
 • živnostníci
 • a další...