Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Naše reference

Chápu, že vás zajímá, koho všeho a v čem jsme hájili nebo zastupovali. Chápu také to, že na trhu působí kanceláře, které tyto informace veřejnosti poskytují. Já ovšem před vyplněnou kolonkou ‘reference’ preferuji jednu z nejzákladnějších povinností advokáta: povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Zachovat mlčenlivost nepovažuji za naše privilegium – je to výsada našich klientů a my je o ni nechceme připravit.
JUDr. Prokop Beneš

Můžeme vám sdělit, že s našimi službami byli spokojeni:

 • sportovní kluby
 • profesionální sportovci
 • manageři velkých firem
 • stíhaní klienti
 • rozvádějící se manželé
 • příslušníci bezpečnostních sborů
 • důchodci
 • aktivisté
 • nadnárodní firmy
 • živnostníci
 • a další...