Nejsme úřad, jsme služba.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Mgr. Dana Koldová

Mgr. Dana Koldová

Advokát: Mgr. Dana Koldová

Specializace: zaměření na pracovní a exekuční právo, vymáhání pohledávek, občanské a obchodní právo, trestní právo a trestní obhajoba

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Právnická fakulta Technické univerzity Dresden

Jazyk: německý, anglický

Praktické zkušenosti s advokacií získávala Mgr. Dana Koldová již během studia, kdy se zapojila do generální praxe advokáta. V rámci programu Erasmus absolvovala zahraniční stáž na právnické fakultě Technické univerzity v Drážďanech se zaměřením na studium evropského, obchodního a pracovního práva. Po dokončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze nastoupila v advokátní kanceláři JUDr. Prokopa Beneše, kde po úspěšném složení advokátní zkoušky působí na pozici zaměstnané advokátky. Zaměřuje se na občanské, pracovní a exekuční právo, se specializací na spornou agendu včetně vymáhání pohledávek.