Jsme služba, nejsme úřad.

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

JUDr. Jana Klesniaková, Ph.D.

JUDr. Jana Klesniaková, Ph.D.

Advokát: JUDr. Jana Klesniaková, Ph.D.

Vystudovala Právnickou fakultu Trnavské univerzity v Trnavě, kde také obhájila rigorózní práci. Postgraduální studium ukončila na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V české advokacii působí od roku 2017. Zaměřuje se především na oblast trestního práva, konkrétně na obhajobu obviněných a problematiku náhrady škody a nemajetkové újmy v penězích v adhezním řízení. Věnuje se také oblasti řízení o přestupcích a uplatnění nároků na náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, za které odpovídá stát ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.