Mgr. Pavla Benešová

Mgr. Pavla Benešová

Advokát: Česká advokátní komora

Specializace: korporátní právo, obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy, sporná agenda

Vzdělání: právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Jazyky: německý, anglický

V advokátní kanceláři se Pavla Benešová zaměřuje především na závazkové vztahy z oblasti obchodního a občanského práva, dále na právo obchodních společností, právo k nemovitostem a právo rodinné. Pod vedením JUDr. Prokopa Beneše vykonávala celou praxi advokátní koncipientky a nyní je spolupracujícím advokátem.

Dále se podílí na zpracování sporné agendy vč. exekučního řízení.