Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Mgr. Pavla Benešová

Mgr. Pavla Benešová

Advokát: Česká advokátní komora

Specializace: korporátní právo, obchodněprávní a občanskoprávní závazkové vztahy, sporná agenda

Vzdělání: právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Jazyky: německý, anglický

V advokátní kanceláři se Pavla Benešová zaměřuje především na závazkové vztahy z oblasti obchodního a občanského práva, dále na právo obchodních společností, právo k nemovitostem a právo rodinné. Pod vedením JUDr. Prokopa Beneše vykonávala celou praxi advokátní koncipientky a nyní je spolupracujícím advokátem.

Dále se podílí na zpracování sporné agendy vč. exekučního řízení.