Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Mgr. Petr Lukáč

Mgr. Petr Lukáč

Advokát: Mgr. Petr Lukáč

Specializace: obhajoba v trestním řízení, řešení dopravních nehod, zastupování poškozených z dopravních nehod, obchodní právo, občanské právo, rodinné právo, pracovní právo, exekuční řízení.

Vzdělání: Studium na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, příprava na Státní rigorózní zkoušku.

Jazyk: anglický

Po ukončení vysoké školy v červenci 2009 jsem pracoval v pražské advokátní kanceláři jako advokátní koncipient u školitele JUDr. Pavla Nováka se sídlem Praha 4, Bohuslava Martinů 1051, kde mojí náplní práce bylo samostatné jednání s klienty od úvodní analýzy až do vyřešení případu včetně zastupování u soudu. Praxi jsem získal zejména v oblasti korporátního práva (změny ve s.r.o., rozdělení s.r.o. odštěpením se vznikem nové společnosti), ve vymáhání pohledávek za banky a pojišťovny (nalézací, vykonávací i insolvenční řízení), v poskytování právního poradenství (Legel Rescue Service). Během mého zaškolování jsem nabyl zkušenosti ze soukromého práva, a to především v oblasti nemovitostí, smluv o dílo, dědictví, rodinného práva (rozvodové řízení, vypořádání SJM, péče o nezletilé), směnečného práva a další.

V advokátní kanceláři JUDr. Prokopa Beneše od května 2011 jsem vykonával koncipientskou praxi ve všech oblastech práva se zaměřením na trestní právo a obhajobu klientů v trestním řízení.

Od února 2013 poskytuji právní služby jako samostatný advokát spolupracující s advokátem JUDr. Prokopem Benešem.