Mgr. Petr Lukáč

Mgr. Petr Lukáč

Advokát: Mgr. Petr Lukáč

Specializace: obhajoba v trestním řízení, řešení dopravních nehod, zastupování poškozených z dopravních nehod, uplatňování nároků poškozených, občanské právo, rodinné právo, řešení přestupků, kontrola a sepisování smluv.

Vzdělání: Studium na Univerzitě Karlově v Praze, Právnické fakultě, příprava na Státní rigorózní zkoušku.

Jazyk: anglický

Po ukončení vysoké školy v červenci 2009 jsem pracoval v pražské advokátní kanceláři JUDr. Pavla Nováka, kde jsem již od začátku své koncipientské praxe samostatně jednal s klienty, poskytoval právní poradenství Legal Rescue Service. Praxi jsem získal zejména v oblasti korporátního práva (změny ve s.r.o., rozdělení s.r.o. odštěpením se vznikem nové společnosti), ve vymáhání pohledávek za banky a pojišťovny (nalézací, vykonávací i insolvenční řízení).

Svou koncipientskou praxi jsem si ještě prohloubil v advokátní kanceláři JUDr. Prokopa Beneše, a to především v oblasti trestního práva. V únoru 2013 jsem složil advokátní zkoušky. V AK JUDr. Prokop Beneš působím dodnes jako trvale substitučně spolupracující samostatný advokát.

V posledních letech se nejvíce zabývám obhajobou v trestním řízení, soukromým právem, a to především v oblasti nemovitostí, smluv o dílo, dědictví, rodinného práva (rozvodové řízení, vypořádání SJM, péče o nezletilé), směnečného práva.

Jako zkušený advokát dbám na zodpovědný přístup a komplexní právní servis od kontroly předložených smluv, důkazů, po zastupování u soudů, či jiných orgánů s ohledem k individuálním požadavkům každého klienta. Dále také mohu doporučit služby osvědčených notářů a exekutorů, s nimiž dlouhodobě spolupracuji.