O naší advokátní kanceláři

Začátky Advokátní kanceláře JUDr. Prokopa Beneše se datují k roku 1999, dnes působíme nejen v ČR, ale i na Slovensku.

Naši advokátní kancelář zastupují zkušení advokáti, kteří působili v renomovaných právnických firmách. Na území Slovenské republiky jsme navázali na dosavadní činnost advokátní kanceláře BENEŠ & PARTNERS, která vznikla v roce 2001. V ostatních evropských zemích jsme schopni zajistit právní služby prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří.

Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a znalci. Díky tomu poskytujeme komplexní právní služby podle konkrétních potřeb a požadavků klientů.

Obraťte se na naši advokátní kancelář Praha - advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš.

Detail kanceláří Pohled na recepci kanceláře

Naše reference

Chápu, že vás zajímá, koho všeho a v čem jsme hájili nebo zastupovali. Chápu také to, že na trhu působí kanceláře, které tyto informace veřejnosti poskytují. Já ovšem před vyplněnou kolonkou ‘reference’ preferuji jednu z nejzákladnějších povinností advokáta: povinnost zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb. Zachovat mlčenlivost nepovažuji za naše privilegium – je to výsada našich klientů a my je o ni nechceme připravit.
JUDr. Prokop Beneš

Můžeme vám sdělit, že s našimi službami byli spokojeni:

 • sportovní kluby
 • profesionální sportovci
 • manageři velkých firem
 • stíhaní klienti
 • rozvádějící se manželé
 • příslušníci bezpečnostních sborů
 • důchodci
 • aktivisté
 • nadnárodní firmy
 • živnostníci
 • a další...