Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

O naší advokátní kanceláři

Začátky Advokátní kanceláře JUDr. Prokopa Beneše se datují k roku 1999, dnes působíme nejen v ČR, ale i na Slovensku. V roce 2011 zahájila činnost naše pobočka ve Staňkově.

Naši advokátní kancelář zastupují zkušení advokáti, kteří působili v renomovaných právnických firmách. Na území Slovenské republiky jsme navázali na dosavadní činnost advokátní kanceláře BENEŠ & PARTNERS, která vznikla v roce 2001. V ostatních evropských zemích jsme schopni zajistit právní služby prostřednictvím spolupracujících advokátních kanceláří.

Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory a znalci. Díky tomu poskytujeme komplexní právní služby podle konkrétních potřeb a požadavků klientů.

Obraťte se na naši advokátní kancelář Praha - advokátní kancelář JUDr. Prokop Beneš.