Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Sportovní právo

Stále častěji se setkáváme s označením „sportovní právo“, ač se nejedná o samostatné právní odvětví. Sportovní právo totiž řeší nejrůznější právní úkony – vždy ale s návazností na sport.

Zajistíme pro vás:

 • Právní služby pro sportovce
  • příprava smluv se sportovními kluby a svazy
  • agenda kolem propagace obchodní značky
  • příprava smluv s agenty nebo účasti na promo akcích
  • zastupování v disciplinárním řízení
 • Právní služby pro sportovní kluby
  • Příprava smluv se sportovci, trenéry a agenturami
  • Zastupování klubů při jednání s hráči, svazy či soudy
  • Příprava sponzorských smluv
  • Agenda kolem pojištění nebo nájemních smluv
  • Zakládání sportovních klubů

Odborníci na sportovní právo

V oblasti sportovního práva pro vás budeme spolehlivým partnerem. Poskytneme vám nejen odborné právní poradenství a zastupování před národními i mezinárodními sportovními orgány, ale postaráme se i o komplexní smluvní agendu. Zabýváme se i otázkami dopingu, klubových přestupů, sponzoringu i odpovědností za sportovní úrazy.