Rodinné právo

Rodinné právo řeší osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Velmi často se jedná o citlivé partnerské či rodinné problémy a pomoc objektivní, nestranné osoby s právnickým vzděláním je velmi prospěšná. Poskytneme vám komplexní poradenství i zastupování v otázkách předmanželských smluv, rozvodů či žalob o úpravu výchovy a výživy dětí. Zastoupíme vás v soudním řízení i při mimosoudním jednání.

Zajistíme pro vás komplexní agendu a poradenství v otázkách:

  • Výživné
  • Domácí násilí
  • Rozvod manželství
  • Společné jmění manželů, manželské a předmanželské smlouvy
  • Péče o nezletilé
  • Opatrovnictví, osvojení, pěstounská péče, poručnictví
  • Manželství nezletilých
  • Střídavá výchova
  • Určení a popření otcovství

Co je to rodinné právo?

Rodinné právo je soubor právních norem upravujících osobní a majetkové vztahy mezi členy rodiny. Základním pramenem českého rodinného práva je zákon o rodině, mezi hlavní principy rodinného práva patří princip zájmů dítěte, princip rovnosti subjektů rodinného práva a princip vzájemné pomoci.

Odborníci na rodinné právo

V otázkách rodinného práva není radno spoléhat se na vlastní úsudek – odborná asistence právníka vám zaručí hladký průběh rodinných sporů a jejich úspěšné překonání. Obraťte se na naši advokátní kancelář – poradíme vám, zajistíme veškerou agendu a smlouvy a pomůžeme vám se ctí projít složitou cestou právních sporů.