Jsme služba, nejsme úřad.

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

25 let na trhu
20 let BCAK

Obhájce

Stát zaručuje každému, kdo splní předem stanovené podmínky, právo na obhajobu, která může proběhnout prostřednictvím státem ustanoveného obhájce. Nicméně, obhájce si můžete zvolit také sami, pokud si myslíte, že kvalita a znalosti zvoleného obhájce Vám s daným případem pomohou. Advokátní kancelář JUDr. Prokopa Beneše má zkušené obhájce pro trestní řízení.

Volba obhájce je důležité rozhodnutí. Abyste si správnou volbu obhájce ulehčili, doporučujeme Vám podívat se, kteří advokáti v naši kancelář působí a se kterými odborníky spolupracujeme.