Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Advokáti

Advokáti - Praha

Naši advokáti jsou zkušení odborníci s praxí v renomovaných advokátních kancelářích. Jsou zapsáni u České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a v dalších profesních sdruženích právníků a advokátů. Každý advokát je odborníkem ve svém oboru, a proto vám můžeme poskytnout komplexní právní služby ve všech právních odvětvích.

Naši právníci poskytují tyto právní služby

  • Zastupování v řízení před soudy, správními úřady a dalšími orgány
  • Obhajoba v trestních věcech
  • Právní poradenství
  • Sepisování listin a smluv a zpracování právních rozborů

Naši právníci (Praha 4 a Bratislava) vám poskytnou komplexní poradenství a právní služby v hlavních právních oblastech. Ctíme etické zásady, diskrétnost a požadavky klientů. Spolupracujeme s daňovými poradci, auditory i znalci.