Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

JUDr. Prokop Beneš

JUDr. Prokop Beneš

Advokát: Česká advokátní komora, Slovenská advokátní komora

Specializace: trestní právo a trestní obhajoba, obchodní právo, sporná agenda, sportovní právo, rodinné právo

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jazyky: německý, anglický, bulharský

Zaměřuji se na obhajobu klientů v trestním řízení a zastupování klientů v soudním řízení. Vycházím ze zásady, že právo klienta je třeba prosadit a obhájit, nikoli pouze konstatovat. Zabývám se i právem ve sportu, zastupováním sportovních klubů či jednotlivých sportovců v řízeních před sportovními komisemi. Mezi naše klienty patří i renomované sportovní korporace. V rámci aktivit pro bono řeším případy klientů, u nichž jsem přesvědčen, že forma právní pomoci pro bono je odůvodněna jejich poměry nebo proto, že se jedná o ojedinělé, zajímavé případy.