JUDr. Prokop Beneš

JUDr. Prokop Beneš

Advokát: Česká advokátní komora, Slovenská advokátní komora

Specializace: trestní právo a trestní obhajoba, obchodní právo, sporná agenda, sportovní právo, rodinné právo

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jazyky: německý, anglický, bulharský

Zaměřuji se na obhajobu klientů v trestním řízení a zastupování klientů v soudním řízení. Vycházím ze zásady, že právo klienta je třeba prosadit a obhájit, nikoli pouze konstatovat. Zabývám se i právem ve sportu, zastupováním sportovních klubů či jednotlivých sportovců v řízeních před sportovními komisemi. Mezi naše klienty patří i renomované sportovní korporace. V rámci aktivit pro bono řeším případy klientů, u nichž jsem přesvědčen, že forma právní pomoci pro bono je odůvodněna jejich poměry nebo proto, že se jedná o ojedinělé, zajímavé případy.