Bc. et. Mgr. Lukáš Křibík

Bc. et. Mgr. Lukáš Křibík

Advokát: Bc. et. Mgr. Lukáš Křibík

Specializace: sporná agenda, vymáhání pohledávek

Vzdělání: právnická fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Jazyky: anglický

Vedle Právnické fakulty vystudoval současně též Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu studií na vysoké škole absolvoval právní praxi na exekutorském úřadě a také v advokátní kanceláři. Pod vedením JUDr. Prokopa Beneše vykonával od roku 2014 celou praxi advokátní koncipienta se zaměřením na oblast sporné agendy a vymáhání pohledávek. Nyní je spolupracujícím advokátem.