Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Bc. et. Mgr. Lukáš Křibík

Bc. et. Mgr. Lukáš Křibík

Advokát: Bc. et. Mgr. Lukáš Křibík

Specializace: sporná agenda, vymáhání pohledávek

Vzdělání: právnická fakulta Masarykovy univerzity, Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity

Jazyky: anglický

Vedle Právnické fakulty vystudoval současně též Fakultu sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Již v průběhu studií na vysoké škole absolvoval právní praxi na exekutorském úřadě a také v advokátní kanceláři. Pod vedením JUDr. Prokopa Beneše vykonával od roku 2014 celou praxi advokátní koncipienta se zaměřením na oblast sporné agendy a vymáhání pohledávek. Nyní je spolupracujícím advokátem.