Názorně, co Vás čeká

Ilustrace - Právní problém

Právní problém

S právním problémem oslovíme advokáta. Je pojištěný, vázaný povinnostmi stanovenými pro tuto profesi, jako je především mlčenlivost, povinnost zdržet se střetu zájmů a úroveň vystupování. Jeho odborné schopnosti jsou ověřeny jednak splněním podmínek před zápisem do seznamu advokátů a jednak referencemi na trhu.

Agenturní činnosti ve sportu, bezpečnosti, kultuře nebo realitní aktivity uvedené podmínky nesplňují. Právní služby poskytují v zásadě jen advokáti, vedle výjimek u notářů apod. Obstarávání cizích právních záležitostí pravidelně a za úplatu je poskytování právních služeb, k tomu je oprávněn jen advokát. Proto se vydáme za ním.

Ilustrace - Odměna za právní služby

Odměna za právní služby

Právní služba je služba, kterou klient vyžaduje pro prosazení svých zájmů právními prostředky. Netřeba se stydět domluvit na podmínkách poskytování služby. Stejně jako to klient zpravidla vyžaduje po druhých, měl by i on následně dohodnuté podmínky dodržet.

Klient by měl vědět, jaký problém chce řešit a kolik bude stát řešení problému. Odměna je smluvní – hodinová, tarifní – dle vyhlášky a podílová - poměrem z úspěchu ve věci.

Ilustrace - Přístup k soudu

Přístup k soudu

K soudu vstupujeme bezpečnostním rámem za dozoru justiční stráže. Nesmíme ohrozit justici žádným nebezpečným předmětem, a proto se zbavíme všech kovových věcí před vstupem do rámu. Do budovy soudu se nevstupuje se zbraní. Věci vyhodnocené jako zbraně se musí odložit u justiční stráže. Kalhoty zbavené pásku přidržujeme pravou rukou, levou rukou klademe kovové věci do košíku. Ženám nedoporučujeme nosit výrazné kovové spony ve vlasech.

Ilustrace - Občanský soudní proces

Občanský soudní proces

Jednání před soudem se zpravidla koná před samosoudcem. Advokát sedí vždy blíže k soudu, protože účastníka zastupuje, zpravidla mluví v zastoupení účastníka. V opačných situacích, kdy má neustále potřebu hovořit klient, netřeba zastoupení.

Jednání je veřejné.

Ilustrace - Trestní proces

Trestní proces

Klient může mít obhájce, anebo v některých případech ho dokonce mít musí. To se nazývá nutná obhajoba. Obhájce si klient zvolí a platí dle dohody s ním anebo mu jej ex offo přidělí stát. V případě uznání na vinu, klient státu služby obhájce ex offo musí proplatit. Ani v těchto případech, i když se to tak někdy zdá, obhájce není zadarmo.

Advokáta ex offo si klient nevybírá, určuje ho stát. Nevolejte nám prosím, abychom se vás ujali ex offo, nejde to.

Trestní proces se nahrává, a to úplně celý. Co je řečeno, se zaprotokoluje, většinou jde o podstatné věci.

Svědek i klient nejprve vypoví sami, co o věci vědí, poté odpovídají nejprve na dotazy předsedy senátu, poté přísedících, státního zástupce, zmocněnce poškozeného, obhájců a nakonec dalších klientů – obžalovaných.