Autonehoda

Pokud jste viníkem dopravní nehody, pak poskytujeme obhajobu v trestní věci. Můžeme jednat i s právním zástupcem poškozeného za účelem narovnání vzájemných nároků a zmírnění újmy a následků trestního řízení.

Poškozeným z dopravní nehody poskytujeme právní zastoupení v trestním řízení včetně uplatnění nároků v rámci trestního řízení. Poškozeného zastupujeme i při právním jednání s pojišťovnou viníka při uplatňování majetkové i nemajetkové újmy. Pokud pojišťovna neposkytne přiměřené plnění, pak zastupujeme poškozeného i v soudním řízení při vymáhání dalších souvisejících nároků, jako je např. ztížení společenského uplatnění, peněžitá dávka za ztrátu na výdělku nebo nárok na vyplácení renty.