Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Autonehoda

Pokud jste viníkem dopravní nehody, pak poskytujeme obhajobu v trestní věci. Můžeme jednat i s právním zástupcem poškozeného za účelem narovnání vzájemných nároků a zmírnění újmy a následků trestního řízení.

Poškozeným z dopravní nehody poskytujeme právní zastoupení v trestním řízení včetně uplatnění nároků v rámci trestního řízení. Poškozeného zastupujeme i při právním jednání s pojišťovnou viníka při uplatňování majetkové i nemajetkové újmy. Pokud pojišťovna neposkytne přiměřené plnění, pak zastupujeme poškozeného i v soudním řízení při vymáhání dalších souvisejících nároků, jako je např. ztížení společenského uplatnění, peněžitá dávka za ztrátu na výdělku nebo nárok na vyplácení renty.