Řídí Vás „velký bratr“?

Mám rád fotbal, hraji ho s kamarády od dětství. Patřím mezi zakládající členy klubu Atlético Cerveza, za který hraji Hanspaulskou ligu již více než 15 let.

Na hezký fotbal se taky rád občas podívám. Tento můj zájem v pasivní formě vyústil v rozhodnutí oslovit poskytovatele televizních služeb, který má zakoupená vysílací práva na Premier League a Premiership.

Telefonicky jsem kontaktoval poskytovatele a mnou požadované televizní kanály jsem objednal. Poskytovatele jsem upozornil na to, že nemám zájem o internet, že ten mám řešen jiným způsobem. Poskytovatel mi sdělil, že to není problém a že mi tedy přijede technik domů a službu mi zapojí.

Přišel očekávaný den, technik se dostavil, našel telefonní linku v předsíni a sdělil mi, že službu zapojil a že splnil všechny své povinnosti. Když jsem se podivil nad tím, že nic nepropojil s televizí, poučil mne, že si mám koupit bezdrátové adaptéry, které povedou signál televize z předsíně do obývacího pokoje pomocí elektrického vedení. Vyvalil jsem na něj oči, zeptal jsem se ho, jak může televize být vedena elektrickými kabely, on mi ochotně na počítači vyhledal potřebné adaptéry a řekl mi, že když si tyto adaptéry koupím a propojím set-top box s televizí, že se televize sama nainstaluje a programy budou fungovat. Technik se podivil nad tím, že se mě při objednávce nikdo neptal, kde je telefonní zásuvka a zda není na opačném konci bytu, jak tomu skutečně bylo.

Adaptéry jsem přesně podle instrukcí technika koupil a zapojil, televize začala fungovat, ale přehrávala všechny pořady na všech kanálech pouze ve zpětném režimu. Nefungoval živný přenos (live stream). V tuto chvíli jsem netušil, co všechno budu muset jako objednatel služby pro její zprovoznění učinit. Zavolal jsem technickou podporu, telefonoval jsem s nimi asi dvě hodiny, během toho jsem různě běhal po bytě, restartoval set-top box s modemem, měnil kabely, instaloval dle pokynů televizi. Žádná změna nenastala a bylo mi sděleno, že si mám zavolat zítra, až restartují mou přípojku. Následující den mi opět telefonovali, ale já jsem neměl čas se „službou“ zabývat, tak jsem je požádal, aby zavolali manželce. Manželka též běhala po bytě, restartovala modem, set-top box, instalovala televizi s tím, že ji vždy doprovázely dvě malé děti, které se dožadovaly pozornosti a v době oběda - oběd a v době večeře i večeři. Ano, manželka absolvovala dva hodinové telefony. Výsledek byl šokující, kanály již nefungovaly ani ve zpětném režimu. Další den mi volal technik, že mám přijet do prodejny a dále řešit zprovoznění služby. Přijel jsem tedy do prodejny, tam mi zjevně se zaučující pracovník řekl, že pro mne nemůže nic udělat, že si mám zavolat na technickou podporu, že není technik, ale prodavač. Jeho vyjádření mě neuspokojilo, tak mi poradil, abych přijel následující den v konkrétní hodinu s kompletním zařízením, že na prodejně bude jejich guru a že mi to zapojí tak, že mi televize bude fungovat. Uvěřil jsem mu. S nadějí, že mi služba bude již konečně sloužit, jsem se následující den dostavil do prodejny. Guru si vzal můj set-top box, zapojil ho a vyhodnotil ho jako rozbitý. Řekl, že se mi moc omlouvá, ale že nemá na půjčení žádný náhradní a že si pro náhradní mám jet do jiné vzdálené prodejny. Ve stručnosti jsem mu popsal vše výše uvedené a trval jsem na tom, aby mi nějaký technik přijel domů a konečně mi zapojil tu televizi tak, abych já již nemusel nikam jezdit a nikam telefonovat a poslouchat pokyny z linky technické podpory. Guru souhlasil, napsal do systému, že službu reklamuji, což jsem myslel, že už je tam dávno napsané, když jsem jí reklamoval neprodleně, a dále guru napsal do systému můj požadavek na objednávku technika. Sdělil mi, že chápe moje rozladění a že přijede technik s novým set-top boxem a že mi televizi zprovozní. Z právní opatrnosti jsem před odchodem gurua požádal o písemné potvrzení o reklamaci set-top boxu. Sdělil mi, že to napsal do systému a že to stačí. K mému naléhání mi potvrzení v ruce napsal.

Marně uplynulo 30 dnů a mnou očekávaný technik se nedostavil. Pohár mé trpělivosti definitivně přetekl. Vzal jsem veškeré zařízení a odvezl jsem ho do prodejny. Prodavačce jsem opět příběh vylíčil. Prodavačka mi vytkla, že jsem technikovi nezavolal, namítal jsem, že jsem neměl číslo, ona mi sdělila, že mi ho měli dát. Tato odpověď mě neuklidnila a napsal jsem v ruce písemné odstoupení od smlouvy, a to jednak z důvodu, že služba vůbec nezačala fungovat a jednak z důvodu nevyřešení reklamace set-top boxu v zákonné 30 denní lhůtě. Prodavačka trvala na tom, že musím před odstoupením od smlouvy telefonicky hovořit s nějakým pracovníkem, takže jsem byl nucen důvody odstoupení opakovaně vysvětlovat. Prodavačka mi následně sdělila, že odstoupit tedy můžu, ale že zaplatím nějaký sankční poplatek okolo 2.000,- Kč. Poukazoval jsem na to, že jsem spotřebitel a že žádný sankční poplatek platit nebudu, když oni porušili své povinnosti. Prodavačka mi předala telefon s paní z reklamačního oddělení, té jsem situaci opět musel vysvětlovat. Na žádné reklamační oddělní si spotřebitel sám zavolat ani napsat nemůže, protože má k dispozici jen obecné kontakty na ústřednu. Z rozhovoru s paní z reklamačního oddělení vyplynulo, že kdybych neměl v ruce potvrzení od gurua, že jsem před měsícem set-top box reklamoval, spor by byl pravděpodobně nyní řešen Českým telekomunikačním úřadem. Následně přišla faktura asi na 1.500,- Kč, ale i s dobropisem na stejnou částku.

Službu jsem považoval za definitivně ukončenou z důvodu řádného odstoupení od smlouvy. Přišlo mi do e-mailu i potvrzení, že reklamace byla úspěšná a že vyúčtování je anulováno.

Za měsíc mě v e-mailu překvapila další faktura na částku 102,- Kč s tím, že to je jen za poměrné období prvních 8 dnů. Nepomyslel jsem si nic hezkého o poskytovateli těchto služeb a na jeho stránkách jsem se proklikal až na chat o reklamacích. Popsal jsem svůj problém a následně mi bylo sděleno, že i tato faktura bude dobropisována.

Odnesl jsem si z toho poučení, že se opravdu vyplatí předpokládat nečekané a mít vždy v ruce písemné potvrzení o každém právním jednání, které činíte. Nikdy nevíte, kdy se Vám takové potvrzení bude v budoucnu hodit. Byť jsem právník i mne digitální doba občas upře některou z garancí v zákoně. Právě proto je nutné dbát svých práv, zakotvených v právních předpisech, i ve virtuálním světě.

Mgr. Petr Lukáč, advokát