Arbitráž

Arbitráž nebo tzv. rozhodčí řízení je mimosoudním řešením sporů nezávislými rozhodci (arbitry). Tento proces je využíván jako alternativa civilního soudního procesu při řešení majetkových sporů. Obě strany sporu zde mají rovné postavení.

Řízení arbitráže je neveřejné a jeho náklady jsou ve srovnání s běžným soudním řízením často výrazně nižší. Velkou výhodou arbitráže bývá rychlost řízení.

Rozhodcem může být každá osoba, která splňuje podmínky bezúhonnosti a plné svéprávnosti. Není tedy potřeba právnického vzdělání, naopak arbitrem nesmí být státní zástupce nebo soudce. Rozhodců musí být vždy lichý počet. Rozhodčí řízení může být vedeno u stálého rozhodčího soudu (institucionální arbitráž), v ČR je pravděpodobně nejznámější takovou institucí Rozhodčí soud při hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Rozlišujeme mezi vnitrostátní a mezinárodní arbitráží, která se často využívá při sporech týkajících se mezinárodního obchodu.