De facto, de iure

De facto je latinský výraz vyjadřující „ve skutečnosti“ nebo „v praxi“, laicky „vlastně“. Tedy podle skutečného stavu, nikoliv právního. Termín je protikladem pojmu de iure, který znamená dle práva.

De iure je pak (právně) latinský výraz vyjadřující „dle právního stavu“, nikoli skutečného. Je opakem termínu de facto.

Pro názornost si představme situaci rodiny, kde žije matka, syn a matčin nový manžel (otčím), který se o syna stará jako o vlastního od synova velmi útlého věku. Syn mu neřekne jinak než „tati“ a syn svého biologického otce ani nepoznal. Otčím je tedy otcem de facto. De iure (podle rodného listu a zákonných rodičovských povinností) je otcem jeho biologický otec.