Imise

Tento pojem označuje např. hluku, pronikání kouře, vibrací, zápachu apod. na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku. Zákaz imisí je mimo jiné součástí občanskoprávní úpravy sousedských vztahů a je projevem zásady, že tam, kde končí práva jednoho, začínají práva druhého.

Imise jsou také součástí práva životního prostředí ve smyslu znečištění.