Jurisdikce

Jurisdikce je slovo latinského původu a vyjadřuje právo posuzovat případ. V užším smyslu znamená jurisdikce soudní pravomoc a soudní příslušnost. V širším smyslu se týká nejen soudů, nýbrž i úřadů správních (politických, samosprávných, disciplinárních senátů aj.), včetně vymezení rozsahu územní a věcné oblasti, ve které svou pravomoc mohou uplatnit.