Odúmrť

Pojem používaný v občanském právu, konkrétně v oblasti dědictví, který je zakotven v ust. § 1634 občanského zákoníku. Odúmrť je stav, kdy v případě, že nedědí žádný dědic ani podle zákonné dědické posloupnosti, připadá dědictví státu a na stát se hledí, jako by byl zákonný dědic; stát však nemá právo odmítnout dědictví.