Právní předpis

Právní předpisy jsou v českém právu, které je tzv. právem psaným, základními prameny práva. Platí, že každý předpis má svou určitou právní sílu, formu a její náležitosti, způsob vzniku a osoby, které mohou právní předpis přijmout a nezbytnými vlastnostmi každého právního předpisu jsou platnost a účinnost.

Podle právní síly, která je v zásadě formou hierarchie, jsou právní předpisy často zobrazovány jakožto pyramida, na jejímž vrcholu zaujímají místo ústava a ústavní zákony (tzv. ústavní pořádek), dále zákony a zákonná opatření, níže nařízení vlády, pod nimi vyhlášky ministerstev a zcela na spodu figurují předpisy nižších státních orgánů a územní samosprávy (úřady obcí a krajů a jejich vyhlášky a nařízení). Celá množina veškerých možných právních předpisů ve státu tvoří celek nazývaný právní řád.