Samosoudce

V soudním řízení rozhoduje a projednává věc zpravidla pouze jeden soudce. V řízení, v nichž nerozhoduje samosoudce, se rozhoduje tzv. v senátu. Soudní senát je složen buď ze soudce a dvou přísedících či ze tří soudců, ze kterých je jeden předseda senátu. V některých případech stanovených zákonem a v případě Nejvyššího soudu se rozhoduje také v tzv. velkém senátu o počtu devíti soudců.