Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Výprosa, výpůjčka

Výprosa označuje jednu z možností oprávněného užívání věci cizí. Svou podstatou se velmi blíží výpůjčce, ovšem zejména s tím rozdílem, že není dohodnuta doba, kdy se má věc vrátit a majitel tedy může vrácení věci požadovat kdykoli.

Výpůjčka je tedy zjednodušeně řečeno půjčení konkrétní nezuživatelné věci, popřípadě většího počtu či souboru věcí druhému, tedy osobě oprávněné bezplatné užívání cizí věci, a to i s možností domluvy účelu užívání, který musí být dodržen. Důležitá, na rozdíl od výprosy, je doba, na kterou je věc vypůjčována, neboť podle zákona nemůže vlastník žádat vrácení věci dříve, než tato doba uplyne, s výjimkami podle zákona, nebo podle dohody smluvních stran.

Zpět na slovník právních pojmů