Výprosa, výpůjčka

Výprosa označuje jednu z možností oprávněného užívání věci cizí. Svou podstatou se velmi blíží výpůjčce, ovšem zejména s tím rozdílem, že není dohodnuta doba, kdy se má věc vrátit a majitel tedy může vrácení věci požadovat kdykoli.

Výpůjčka je tedy zjednodušeně řečeno půjčení konkrétní nezuživatelné věci, popřípadě většího počtu či souboru věcí druhému, tedy osobě oprávněné bezplatné užívání cizí věci, a to i s možností domluvy účelu užívání, který musí být dodržen. Důležitá, na rozdíl od výprosy, je doba, na kterou je věc vypůjčována, neboť podle zákona nemůže vlastník žádat vrácení věci dříve, než tato doba uplyne, s výjimkami podle zákona, nebo podle dohody smluvních stran.