Informace pro klienty, které zákon označuje jako spotřebitele

Vážení klienti, které zákon označuje jako spotřebitele,

dovoluji si Vás požádat, abyste věnovali pozornost následujícímu sdělení:

Počínaje dnem 01.07.2022 jsem s ohledem na zájmy stávajících klientů, vlastní vytíženost a povinnosti, které mi stanoví etický kodex České advokátní komory, nucen upravit ceny za poskytování první porady ve věci tak, že budu účtovat dvojnásobek hodnoty úkonu podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátní tarif (AT). Za služby ostatních kolegů zůstává v platnosti cena za první poradu ve výši jednoho úkonu právní služby podle AT. Uvedené platí, pokud se nejedná o případ, který je fixně stanoven na našem webu.

Další poskytování právních služeb se řídí (a) řečeným tarifem nebo (b) smlouvou, včetně tzv. smluvní odměny, je-li s klientem sjednána.

Právní služby týkající se sepisování trestních oznámení neposkytujeme za žádnou cenu.

Děkuji, že jste se s textem seznámili.

 

Prokop Beneš

beneš, advokátní kancelář

JUDr. Prokop Beneš, Advokátní kancelář
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
mob: +420 734 725 546
tel: +420 222 517 065
fax:+420 222 519 026
www.bcak.cz