Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Informace pro klienty, které zákon označuje jako spotřebitele

Vážení klienti, které zákon označuje jako spotřebitele,

dovoluji si Vás požádat, abyste věnovali pozornost následujícímu sdělení:

Počínaje dnem 01.03.2016 jsem s ohledem na zájmy stávajících klientů, vlastní vytíženost a povinnosti, které mi stanoví etický kodex České advokátní komory, nucen upravit ceny za poskytování první porady ve věci tak, že budu účtovat dvojnásobek hodnoty úkonu podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. advokátní tarif (AT). Za služby ostatních kolegů zůstává v platnosti cena za první poradu ve výši jednoho úkonu právní služby podle AT. Příkladmo uvádím cenu jednoho úkonu právní služby, včetně režijního paušálu, za poradu v řízení o rozvod manželství, která činí 1.800 plus DPH ve výši 21%. Za poradu ohledně obhajoby v trestním řízení, kde horní hranice trestu odnětí svobody převyšuje pět let, ale nepřevyšuje 10 let, je cena za jeden úkon, včetně režijního paušálu, 2.600,- Kč + 21% DPH.

Další poskytování právních služeb se řídí (a) řečeným tarifem nebo (b) smlouvou, včetně tzv. smluvní odměny, je-li s klientem sjednána.

Právní služby týkající se sepisování trestních oznámení neposkytujeme za žádnou cenu.

Děkuji, že jste se s textem seznámili.

 

 

Prokop Beneš

beneš, advokátní kancelář

JUDr. Prokop Beneš, Advokátní kancelář
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4
mob: +420 734 725 546
tel: +420 222 517 065
fax:+420 222 519 026
www.bcak.cz