Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Mgr. David Rác

JUDr. David Rác

Advokátní koncipient: Mgr. David Rác

Specializace: občanské právo, trestní právo

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Jazyky: anglický

Již v průběhu studií na vysoké škole absolvoval právní praxi v justici, kde se zaměřoval na směnečné právo. Dále rovněž působil i v advokacii, a to především v oblasti práva soukromého. Od ukončení studií pracuje pod vedením JUDr. Prokopa Beneše. V současnosti vykonává generální praxi se zaměřením na právo občanské a trestní.