Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Mgr. et Bc. Jakub Kutílek

Mgr. et Bc. Jakub Kutílek

Advokátní koncipient: Mgr. et Bc. Jakub Kutílek

Specializace: občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity, Metropolitní univerzita

Jazyky: anglický

Vedle Právnické fakulty vystudoval též Metropolitní univerzitu. Před začátkem studia na Právnické fakultě byl příslušníkem HZS. V průběhu studií na Právnické fakultě pracoval na exekutorském úřadě a také jako in house právník. Následně působil po dobu jednoho roku jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři zabývající se zejména občanským právem. Pod vedením JUDr. Prokopa Beneše vykonává koncipientskou praxi od roku 2020 se zaměřením na oblast občanského práva, obchodního práva a trestního práva.