Mgr. et Bc. Jakub Kutílek

Mgr. et Bc. Jakub Kutílek

Advokát: Mgr. et Bc. Jakub Kutílek

Specializace: občanské právo, obchodní právo, trestní právo

Vzdělání: Fakulta právnická Západočeské univerzity, Metropolitní univerzita

Jazyky: anglický

Vedle Právnické fakulty vystudoval též Metropolitní univerzitu. Před začátkem studia na Právnické fakultě byl příslušníkem HZS. V průběhu studií na Právnické fakultě pracoval na exekutorském úřadě a také jako in house právník. Následně působil po dobu jednoho roku jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři zabývající se zejména občanským právem. Pod vedením JUDr. Prokopa Beneše vykonával koncipientskou praxi od roku 2020 se zaměřením na oblast občanského práva, obchodního práva a trestního práva. Nyní je spolupracujícím advokátem.