JUDr. Ján Kurinec

JUDr. Ján Kurinec

Advokát: Česká advokátní komora (od r. 1996, od r. 1992 do r. 1996 původně komerční právník, Komora komerčních právníků ČR)

Specializace: konkursní řízení, insolvenční řízení, likvidace, závazkové vztahy z oblasti obchodního a občanského práva

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. r. 1974)

Jazyky: slovenský, anglický, ruský

Komerční, resp. advokátní praxe samostatného advokáta od roku 1992. V advokátní kanceláři JUDr. Prokopa Beneše se trvale spolupracující advokát JUDr. Ján Kurinec zaměřuje na oblast práva konkursu a vyrovnání, z obchodního práva pak zejména na oblast likvidací, v občanském právu pak především na závazkové vztahy. Ve spolupráci s JUDr. Prokopem Benešem se věnuje i oblasti rodinného práva.