Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

JUDr. Ján Kurinec

JUDr. Ján Kurinec

Advokát: Česká advokátní komora (od r. 1996, od r. 1992 do r. 1996 původně komerční právník, Komora komerčních právníků ČR)

Specializace: konkursní řízení, insolvenční řízení, likvidace, závazkové vztahy z oblasti obchodního a občanského práva

Vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (abs. r. 1974)

Jazyky: slovenský, anglický, ruský

Komerční, resp. advokátní praxe samostatného advokáta od roku 1992. V advokátní kanceláři JUDr. Prokopa Beneše se trvale spolupracující advokát JUDr. Ján Kurinec zaměřuje na oblast práva konkursu a vyrovnání, z obchodního práva pak zejména na oblast likvidací, v občanském právu pak především na závazkové vztahy. Ve spolupráci s JUDr. Prokopem Benešem se věnuje i oblasti rodinného práva.