Anuita

Anuita je pravidelná splátka dluhu, obvykle roční. Slovo vychází z latinského annuus, které v překladu znamená roční. Dříve se jí dokonce říkalo ročina.

Představuje pravidelnou platbu hrazenou v předem daných časových intervalech po určité období. Anuita v sobě zahrnuje úmor, tedy splátku z částky výpůjčených pěnez a úrok, tedy odměnu tomu, kdo peníze vypůjčil.

Výše anuity se nemění. Úrok se splácí první, jeho výše se tedy časem snižuje a výše úmoru naopak zvyšuje. To usnadňuje plánování splátek. Tento způsob splácení je využíván u větších a dlouhodobějších úvěrů.