Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Anuita

Anuita je pravidelná splátka dluhu, obvykle roční. Slovo vychází z latinského annuus, které v překladu znamená roční. Dříve se jí dokonce říkalo ročina.

Představuje pravidelnou platbu hrazenou v předem daných časových intervalech po určité období. Anuita v sobě zahrnuje úmor, tedy splátku z částky výpůjčených pěnez a úrok, tedy odměnu tomu, kdo peníze vypůjčil.

Výše anuity se nemění. Úrok se splácí první, jeho výše se tedy časem snižuje a výše úmoru naopak zvyšuje. To usnadňuje plánování splátek. Tento způsob splácení je využíván u větších a dlouhodobějších úvěrů.

Zpět na slovník právních pojmů