Bonos mores

Latinské označení pro dobré mravy. Dobré mravy jsou dnes stále poměrně neostrým pojmem, neboť pro každého jednotlivce představují jiné chování či jednání, proto nejsou dobré mravy ani nijak definované, byť se judikatura snaží nastavit jisté mantinely pro lepší orientaci v této problematice.

V každém případě jsou dobré mravy pod ochranou zákona a lze se i soudně bránit proti jednání, které je proti dobrým mravům (contra bonos mores). V občanském zákoníku nalezneme odkaz na dobré mravy zejména v ust. § 1 odst 2, který se týká autonomie vůle (heslo autonomie vůle) a dále v ust. § 2 odst. 3, podle kterého: výklad a použití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy a nesmí vést ke krutosti anebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění.