Culpa

Culpa je latinský výraz, který v překladu znamená vina, zavinění nebo provinění. V právní rovině taktéž označuje odpovědnost, tedy tzv. sekundární povinnost. Pro názornost této odpovědnosti předpokládejme, že řemeslník má na základě smlouvy o dílo postavit dům. To je podle smlouvy jeho primární povinnost. Vinou jeho neodpovědné činnosti se však dům po dokončení zřítí a zničí veškeré vnitřní vybavení. Řemeslníkovi tedy jeho vinou, tedy jím způsobeným jednáním, vznikla sekundární povinnost, tedy odpovědnost za náhradu škody. Povinnost provést dílo řádně a včas trvá dál.

Doplňujeme, že termín je znám především díky latinské frázi Mea culpa (moje vina), která je kajícným projevem a uznáním nedokonalosti před Bohem. Pochází z řádu římské církve, zde však nejde o provinění právní, ale spadá do kategorie morální, související s dobrými mravy.