Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Derogace

Derogace je právní pojem, který znamená zrušení právního předpisu nebo jeho části. Taková situace vzniká zásadně dvěma způsoby. Jedním, tím více standardním, je přijetí nové úpravy, tj. nového předpisu. Půjde o stav, kdy nový zákon ruší jiný zákon či podzákonný předpis (vyhláška, atp.) Může také dojít pouze k novelizaci a předpis je rušen kupříkladu jen v jediném paragrafu. Ustanovení, která předpis či jeho část ruší, nazýváme derogační a pokud se ruší celý předpis, nalezneme je vždy na konci rušícího zákona. Pro zajímavost uvádíme, že nový občanský zákoník zrušil zcela či částečně celkem 238 právních předpisů.

Druhou možností je derogace na základě nálezu Ústavního soudu. Mimo orgánů představující moc zákonodárnou, pouze Ústavní soud má pravomoc zrušit jakýkoli právní předpis či jeho část, pokud dojde k závěru, že odporuje ústavnímu pořádku ČR.

Zpět na slovník právních pojmů