Derogace

Derogace je právní pojem, který znamená zrušení právního předpisu nebo jeho části. Taková situace vzniká zásadně dvěma způsoby. Jedním, tím více standardním, je přijetí nové úpravy, tj. nového předpisu. Půjde o stav, kdy nový zákon ruší jiný zákon či podzákonný předpis (vyhláška, atp.) Může také dojít pouze k novelizaci a předpis je rušen kupříkladu jen v jediném paragrafu. Ustanovení, která předpis či jeho část ruší, nazýváme derogační a pokud se ruší celý předpis, nalezneme je vždy na konci rušícího zákona. Pro zajímavost uvádíme, že nový občanský zákoník zrušil zcela či částečně celkem 238 právních předpisů.

Druhou možností je derogace na základě nálezu Ústavního soudu. Mimo orgánů představující moc zákonodárnou, pouze Ústavní soud má pravomoc zrušit jakýkoli právní předpis či jeho část, pokud dojde k závěru, že odporuje ústavnímu pořádku ČR.