Erga omnes, inter partes

Erga omnes vyjadřuje závaznost mezinárodní smlouvy či rozhodnutí či právního předpisu pro všechny, tedy nejen pro smluvní strany či účastníky řízení. Účinky erga omnes mají zákony či právní předpisy jako takové (s možnými omezeními podle jejich působnosti), závazné pro všechny jsou taktéž některé smlouvy mezinárodního práva. Co se soudních rozhodnutí týče, mají v ČR takovou závaznost některá rozhodnutí Ústavního soudu ČR, která ruší právní předpis či jeho část.

Pojem inter partes pak v překladu doslovně znamená: mezi stranami. Označuje tedy závaznost smlouvy či rozhodnutí pouze pro zúčastněné strany. Například rozhodnutí okresního soudu ve sporu o uhrazení peněžité částky mezi panem Novákem a panem Novotným bude působit pouze na jejich vzájemná práva a povinnosti, ostatních osob se nijak nedotkne; stejně tak kupní smlouva mezi nimi ukládá práva a povinnosti pouze jim samotným.