Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Ex nunc, ex tunc

Dva latinské výrazy označující časovou působnost.

Ex nunc označuje účinky od nynějška, zatímco ex tunc označuje účinky od tehdy.

Účinky ex nunc má kupříkladu kupní smlouva s tím, že pan Novák kupuje konkrétního dne automobil a tímto okamžikem se stává jeho vlastníkem.

Účinky ex tunc má v českém právu zpravidla odstoupení od smlouvy, neboť podle právní nauky se odstoupením od smlouvy taková smlouvy ruší od samého počátku, tedy s účinky od tehdy.

Zpět na slovník právních pojmů