Ex nunc, ex tunc

Dva latinské výrazy označující časovou působnost.

Ex nunc označuje účinky od nynějška, zatímco ex tunc označuje účinky od tehdy.

Účinky ex nunc má kupříkladu kupní smlouva s tím, že pan Novák kupuje konkrétního dne automobil a tímto okamžikem se stává jeho vlastníkem.

Účinky ex tunc má v českém právu zpravidla odstoupení od smlouvy, neboť podle právní nauky se odstoupením od smlouvy taková smlouvy ruší od samého počátku, tedy s účinky od tehdy.