Expropriace

Stát má ve veřejném zájmu a ze zákonného důvodu právo vyvlastnit věc (za náhradu) nebo omezit vlastnické právo, pokud nejde účelu dosáhnout jinak – více heslo vyvlastnění.