Formální a materiální pravda

Podstatou zásady formální pravdy je skutečnost, že civilní soud ve sporném řízení nemusí zjišťovat pravdu, tedy skutkový stav, naprosto přesně, úplně a beze všech pochybností, ale pro rozhodnutí postačí přesvědčení soudu o příslušném skutkovém stavu. Vítězem sporu je pak ta strana, která přesvědčí o své pravdě. V souvislosti s civilním sporem dvou stran, je vždy odpovědností stran, aby přesvědčily soud „o své pravdě“. Opakem zásady formální pravdy je pojem materiální pravda. Na základě materiální pravdy se rozhoduje např. v civilním nesporném řízení a trestním řízení. Zde se již orgány musí snažit o přesné zjištění skutkového stavu a to bez ohledu na aktivitu účastníků řízení.