Iura novit curia

V překladu tato věta znamená, že soud zná právo a je jednou z podmínek práva na spravedlivý proces zaručený Listinou základních práva a svobod. V praxi se projevuje tak, že v průběhu řízení soud provádí dokazování pouze ohledně skutkových záležitostí (jak, proč, kdy se věc udála) a ne právních (nedokazuje se zákon).