Kontrahent

Smluvní strana, účastník smlouvy. V právu existují smluvní strany soukromého (fyzické osoby, právnické osoby) a veřejného práva (např. úřady). Být účastníkem smlouvy, tedy přebírat na sebe práva a povinnosti, je znakem každé svéprávné osoby. Plné svéprávnosti a tedy možnosti být kontrahentem prakticky ve všech smlouvách, nabývá člověk dosažením 18. roku věku. Platí, že kontrahent si může svobodně vybrat smluvního partnera, na základě dohody podle autonomie vůle nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.