Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Kontrahent

Smluvní strana, účastník smlouvy. V právu existují smluvní strany soukromého (fyzické osoby, právnické osoby) a veřejného práva (např. úřady). Být účastníkem smlouvy, tedy přebírat na sebe práva a povinnosti, je znakem každé svéprávné osoby. Plné svéprávnosti a tedy možnosti být kontrahentem prakticky ve všech smlouvách, nabývá člověk dosažením 18. roku věku. Platí, že kontrahent si může svobodně vybrat smluvního partnera, na základě dohody podle autonomie vůle nabývat práva a zavazovat se k povinnostem.

Zpět na slovník právních pojmů