Konvalidace

Tento pojem označuje zhojení vady právního jednání, které by bylo díky ní jinak neplatné. Důvodem pro konvalidování je skutečnost, že bez toho by bylo jednání neplatné. judikatura uznala, že nelze konvalidovat jednání, které je absolutně neplatné, tedy že je neplatné od samého počátku. Využití můžeme nalézt například v rodinném právu - případě neplatnosti manželství, jestliže do doby, než soud manželství za neplatné prohlásí, odpadnou překážky jeho platnosti. Tím se manželství stane platným, tzv. „konvaliduje“.