Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Konvalidace

Tento pojem označuje zhojení vady právního jednání, které by bylo díky ní jinak neplatné. Důvodem pro konvalidování je skutečnost, že bez toho by bylo jednání neplatné. judikatura uznala, že nelze konvalidovat jednání, které je absolutně neplatné, tedy že je neplatné od samého počátku. Využití můžeme nalézt například v rodinném právu - případě neplatnosti manželství, jestliže do doby, než soud manželství za neplatné prohlásí, odpadnou překážky jeho platnosti. Tím se manželství stane platným, tzv. „konvaliduje“.

Zpět na slovník právních pojmů