Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Krajní nouze

Krajní nouze znamená takový stav, který představuje přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu. Odvrácení krajní nouze není trestným činem ani přestupkem, přestože toto jednání jejich zákonné znaky jinak naplňuje. Půjde například o případ, kdy chce člověk zachránit tonoucího v moři, ale nestihl by se k němu včas dostat, tak na pláži využije cizí vodní skútr. Takový člověk nespáchá ani krádež, ani neoprávněné užívání cizí věci. Důležitými aspekty krajní nouze jsou:

  • přímo hrozící nebezpečí;
  • nebezpečí či hrozbu nelze odvrátit jinak;
  • způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, což může být například za situace, kdy chci zachránit jednu osobu, ale zahynou další dvě.

Zpět na slovník právních pojmů