Krajní nouze

Krajní nouze znamená takový stav, který představuje přímé ohrožení zákonem chráněného zájmu. Odvrácení krajní nouze není trestným činem ani přestupkem, přestože toto jednání jejich zákonné znaky jinak naplňuje. Půjde například o případ, kdy chce člověk zachránit tonoucího v moři, ale nestihl by se k němu včas dostat, tak na pláži využije cizí vodní skútr. Takový člověk nespáchá ani krádež, ani neoprávněné užívání cizí věci. Důležitými aspekty krajní nouze jsou:

  • přímo hrozící nebezpečí;
  • nebezpečí či hrozbu nelze odvrátit jinak;
  • způsobený následek nesmí být zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, což může být například za situace, kdy chci zachránit jednu osobu, ale zahynou další dvě.