Litispendence

Tento pojem znamená překážku zahájeného řízení, pro kterou nelze řízení o stejném předmětu zahájit, jedná se o neodstranitelnou vadu. Později zahájené řízení tedy bude bez dalšího zastaveno. Je projevem zásady ne dvakrát v téže věci.