Ne bis in idem

Ne bis in idem je právní zásada, která zakazuje opakované nárokování žalobcova nároku před soudem (v překladu „ne dvakrát v téže věci“). Podstatou je zákaz projednávání věci (sporu, trestného činu), o kterém již bylo započato jiné řízení nebo dříve pravomocně rozhodnuto.