Precedens – precedent

Precedens je obsahově široký pojem, který se v právu používá zúženě pro precedenční (tzn. předchozí) rozhodnutí soudního nebo správního úřadu v podobné věci. Takové právní rozhodnutí následně zpravidla slouží za příklad pro následující rozhodování o stejné věci. Precedenty jsou závaznými prameny práva ve Velké Británii, USA a dalších zemích tzv. angloamerické právní kultury a dále taktéž v mezinárodním právu. České právo není založeno na precedentech a s výjimkou publikované judikatury Ústavního soudu nejsou judikáty autoritativním pramenem práva. Precedenty působí zpravidla silou přesvědčivosti a soudy a správní úřady se od precedentů jen zřídka odchylují. Mezi precedenty platí hierarchie: nejsilnější jsou judikáty Ústavního soudu a Nejvyššího soudu.