Jsme služba, nejsme úřad.*
Domluvit konzultaci

„Tím, koho v justici potřebujeme nejvíce, jsou odvážní soudci. Soudce je ten, kdo právo vyloží a ten, jehož slovo je rozhodující. Soudce bývá pod tlakem veřejnosti, bývá pod tlakem médií. Převažuje názor, že spravedlnost je tehdy, když se někdo odsoudí. Naproti tomu zproštění obžaloby, tedy zbavení viny, bývá vnímáno až negativně. Populární a kladně přijímaná rozhodnutí jsou tedy většinou ta, kde je vysloven přísný trest. Nejde položit rovnítko mezi trestem a spravedlností.

Už proto ne, že se klade stále větší důraz na to, aby se o vině rozhodovalo veřejně a před soudem. Z toho plyne, že před soudem tak logicky stanou i ti, kteří vinni nejsou. V dnešní době jsou lidé zvyklí vnímat informace z médií útržkovitě a povrchně, přitom to, co se v novinách popíše jednou větou, jedním článkem, bývá často výsledek dlouhého a složitého dokazování. Právě soudce, který se nebojí vydat nepopulární rozhodnutí a který se nebojí povrchní kritiky, je podle mě tím nejdůležitějším článkem v justici.“

Zápůjčka

Obdoba výpůjčky s tím, že zde se zapůjčuje věc tzv. zastupitelná či generická – věc jistého druhu. Obvykle jsou to peníze, ale může to být kupříkladu: 10 tun obilí, 10 metráků dřeva, apod. Na rozdíl od výpůjčky zde není důležitý účel zapůjčení, neboť v případě generické věci na tomto nezáleží a věc lze užívat dle libosti, dokonce je možné věc zničit, použít apod. Důležité je, že musí být vrácena věc stejného druhu a ne přímo věc stejná, individuálně určená. Nelze opomenout skutečnost, že při peněžité zápůjčce je možné dohodnout úroky a při nepeněžité vrácení většího množství či lepší kvality zapůjčené věci. Smlouva o zápůjčce nemusí být písemná, ovšem z důvodu prokazatelnosti ji nelze než doporučit.

Zpět na slovník právních pojmů