Zápůjčka

Obdoba výpůjčky s tím, že zde se zapůjčuje věc tzv. zastupitelná či generická – věc jistého druhu. Obvykle jsou to peníze, ale může to být kupříkladu: 10 tun obilí, 10 metráků dřeva, apod. Na rozdíl od výpůjčky zde není důležitý účel zapůjčení, neboť v případě generické věci na tomto nezáleží a věc lze užívat dle libosti, dokonce je možné věc zničit, použít apod. Důležité je, že musí být vrácena věc stejného druhu a ne přímo věc stejná, individuálně určená. Nelze opomenout skutečnost, že při peněžité zápůjčce je možné dohodnout úroky a při nepeněžité vrácení většího množství či lepší kvality zapůjčené věci. Smlouva o zápůjčce nemusí být písemná, ovšem z důvodu prokazatelnosti ji nelze než doporučit.