Advokát ex offo

V trestním řízení platí, že obhájcem může být pouze advokát. Právo na advokáta má ze zákona každý obviněný. U trestných činů s nižší sazbou, nebo pokud nejsou splněny podmínky § 36 trestního řádu (je vedeno řízení proti uprchlému, apod.) je na volbě obviněného, zdali využije služeb obhájce či nikoli. Existují však případy tzv. nutné obhajoby viz. §36 trestního řádu, kdy obviněný advokáta mít musí. Pokud si ho obviněný nebo k tomu oprávněná osoba sama nezvolí, je mu přidělen soudem. Advokát ex offo je tedy obhájce určený soudem z úřední povinnosti. Obhájce je určen soudem ze seznamu advokátů ex offo u příslušného soudu. Jedná se především o případy, kdy má obvinený ztíženou možnost obhajoby z důvodu pobytu ve vazbě nebo omezení právní způsobilosti, jde tedy o důvody přesně zmíněné zákonem. Advokát ex offo je také přidělován převážně u závažnějších trestných činů. Nárok na právní pomoc advokáta je základní právo obviněného. Existence obhájce ex offo zaručuje vyrovnání vah obžaloby a obhajoby a tedy spravedlivý soudní proces.