Podezřelý, obviněný, obžalovaný, odsouzený

Jedná se o různá označení často i jediné osoby v průběhu trestního řízení.

Podezřelý je pojem, používaný zejména ve zkráceném přípravném řízení. Trestní řád takto označuje osobu od okamžiku sdělení podezření (děje se obvykle na počátku prvního výslechu) až do okamžiku podání návrhu na potrestání soudu. Pojem „osoba podezřelá“ vedle toho používá trestní řád v souvislosti se zadržením (§ 76). Jedná se o osobu, kterou lze za určitých okolností zadržet, přestože proti ní ještě nebylo zahájeno trestní stíhání ani zkrácené přípravné řízení. Jedná se např. o osobu přistiženou při trestném činu.

Obviněným je osoba od okamžiku, kdy proti ní bylo zahájeno trestní stíhání. V návaznosti na zkrácené přípravné řízení je jako obviněný označována také osoba od okamžiku podání návrhu na potrestání soudu až do právní moci trestního příkazu / nařízení hlavního líčení.

Obžalovaným se stává obviněný v okamžiku nařízení hlavního líčení a zůstává jím až do jeho skončení (tj. do právní moci odsuzujícího nebo zprošťujícího rozsudku).

Odsouzeným se stává obviněný (obžalovaný) okamžikem právni moci odsuzujícího rozsudku / trestního příkazu.